نصب پارتیشن

نصب پارتیشن توسط دکا دکور: امروزه در شرکت ها و اداره ها برای استفاده ی بهینه از فضاهای داخل ساختمان از پارتیشن اداری استفاده می کنند. جداسازی فضاهای داخلی یک خانه و یابیشتر بخوانید…

نصب پارتیشن دوجداره

خدمات نصب پارتیشن دوجداره جهت زیبایی محیط کاری. پارتیشن دو جداره برای جلوگیری از مزاحمت های دیدای و شنیداری مورد استفاده قرار می گیرد. عمدتا در پارتیشن های دوجداره از شیشه های دوجدارهبیشتر بخوانید…

نصب پارتیشن اداری

نصب پارتیشن اداری را با توجه به نیاز در محیط کار و زندگی خود استفاده میکنیم. پارتیشن انواع و اقسام متفاوتی دارد و به شکلهای گوناگون در محل کار و زندگی به کاربیشتر بخوانید…

نصب پارتیشن خانگی

خدمات نصب پارتیشن خانگی خود را به ما بسپارید. شاید برای شما هم پیش آمده که تصمیم گرفته باشید بخشی از خانه خود را به دو یا چند بخش تقسیم کنید، به عنوانبیشتر بخوانید…